Sprzątanie po pogrzebie

  • Wiązanki w 30 dni po pogrzebie

    Wiązanki w 30 dni po pogrzebie

Usługa polega na sprzątnięciu wszelkich śmieci, wiązanek i wieńców. Jedną lub dwie wiązanki nadające się zostawiane są na grobie. Po uprzątnięciu grobu i umyciu nagrobka zapalany jest znicz i wykonuje się serię zdjęć.

Formularz "Sprzątanie po pogrzebie"

RODO | Polityka Prywatności | Regulamin
Script logo